Zapytanie ofertowe na wykonanie kubków promocyjnych Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi składa zapytanie na wykonanie kubków promocyjnych o następujących parametrach:

  • Kubek biały typu „Milky” (lub o podobnym kształcie),

  • Nadruk dwustronny (po obu stronach kubka) w pełnym kolorze,

  • Umieszczenie 4 logotypów (Unii, Ledera, PROW i N.A.R.E.W.) oraz adresu Stowarzyszenia.

Oferta powinna obejmować koszt przygotowanie projektu graficznego, nadruk na kubkach i dostawę przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego. Prosimy o podanie ceny w wartości brutto dla całości zamówienia w dwóch wariantach: dla ilości sztuk: 100 i 200.

Dodatkowo prosimy o wycenę 50 sztuk opakowań pojedynczych na kubek (podanie ceny w wartości brutto).

Kubek ma być oznakowany zgodnie z Księgą Wizualizacji Znaku PROW na lata 2007-2013.

Termin realizacji zamówienia: 30 grudnia 2014 roku.

Ofertę (wraz z przykładem kubka proponowanego do nadruku) należy złożyć do dnia 05 grudnia 2014 do godz. 12.00. pocztą elektroniczną na adres: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl; o terminie doręczenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty na adres pocztowy Zamawiającego.