Zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 23 września 2009 roku (środa) o godzinie 16:00 w Biurze Stowarzyszenia, do Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 (budynek Dworku Myśliwskiego).

Stowarzyszenie N.A.R.E.W.

Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

ul. Gen. Wł. Sikorskiego, 18-100 Łapy

Prezes Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza na zebranie Członków Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 23 września 2009 roku (środa) o godzinie 16:00 w Biurze Stowarzyszenia, do Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 (budynek Dworku Myśliwskiego).

Porządek spotkania:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w LSR

 3. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady

 4. Budżet projektu N.A.R.E.W. Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi na 2010 rok – propozycje

 5. Bieżąca informacja o finansach Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie refundacji kosztów wyjazdów służbowych Prezesa Stowarzyszenia, Członków Zarządu i Członków Stowarzyszenia w wyjazdach krajowych i zagranicznych.

 7. Sprawozdanie z wyjazdu służbowego do Lubben (LGD Speewald)

 8. Wolne wnioski

 

Po spotkaniu Zarządu o godzinie 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W..

 

Porządek spotkania:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w LSR przygotowanych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie.

 3. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.

 4. Budżet na 2010 rok – propozycje

 5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 8 miesięcy

 6. Informacja o współpracy z LGD w kraju i za granicą

 7. Wolne wnioski.