ZMIANA REGULAMINU KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Informujemy, że zmianie uległ regulamin konkursu fotograficznego pt. „Odkrywamy piękno Lokalnej Grupy Działania N.A.R.E.W.”.

W związku, iż wygrana w konkursie podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2032 z późn. zm.) zmianie uległy zapisy § 7. Nagrody i wyróżnienia.

Zaktualizowany regulamin konkursu fotograficznego.