Zmiany w zakresie realizacji „małych projektów”

Przypominamy, że zgodnie ze zmianą „Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” ulega zmianie zakres realizacji „małych projektów”. W załączeniu przedstawiamy najbardziej istotne zmiany.

Przypominamy, że zgodnie ze zmianą „Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 lipca 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013” ulega zmianie zakres realizacji „małych projektów”. W załączeniu przedstawiamy najbardziej istotne zmiany.

 

Zakres realizacji małych projektów