Sprostowanie do Protokołu z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

W protokole z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się 09.06.2017r, prostuje się oczywiste omyłki pisarskie, w ten sposób że :1) prostuje się zapis daty posiedzenia „08.06.2017r.” na właściwy: „09.06.2017r.”,2) w Ad.10 protokołu w pkt 7-14 ostatni element numeru…

Protokół z IV posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Dotyczy naboru nr 5/2017 Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naboru nr…

Protokół z I posiedzenia Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zgodnie z art. 21 ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej w załączeniu przedstawia dokumenty dotyczące naborów nr 1/2016 i nr 2/2016,…