Jesteś tutaj: Strona główna » Konkursy » EFS » Ogłoszenie o naborze
Plik: efs.jpg
  • Komunikat dotyczący naboru 6/2018

  • print

Komunikat do naboru nr 6/2018

dotyczący informacji o Zaleceniach Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)

Informujemy o zmianie Zaleceń Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) w przypadku udzielania wsparcia finansowego w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przypominamy, że Zalecenia mają zastosowanie do projektów realizowanych w Regionalnym Programie Operacyjnym, których zakres obejmuje bezzwrotne wsparcie finansowane na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub wsparcie pomostowe, jak również projekty, w których przewidziano refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z poniżej zamieszczonymi dokumentami:

    Pismo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju
    Komunikat w sprawie VAT_21.09.2018
    Zalecenia dotyczące rozliczenia podatku VAT
    Załącznik nr 1 (a i b) do Zaleceń
    Załącznik nr 2 do Zaleceń
    Załącznik nr 3 (a i b) do Zaleceń

Plik: efs.jpg