Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków z „Małych projektów” – 02 i 03 luty 2011

  • print

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków z „Małych projektów”, które odbędą się w dniach 2 i 3 lutego


Zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków z „Małych projektów”, które odbędą się w dniach:02 lutego 2011 (środa) w Tykocinie w Centrum Kultury i Sportu Ziemi Tykocińskiej, przy ul. 11 Listopada 8, w godzinach 13.00 – 18.00.

i

 03 lutego 2011 (czwartek) w Surażu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, przy ul. Bielskiej 4, w godzinach 13.00 - 18.00.  • 13.00 – 13.15 – powitanie; przedstawienie zasad przyjmowania wniosków przez LGD N.A.R.E.W., (pracownik biura LGD);
  • 13.15 – 14.45 – omówienie zakresu małych projektów, kategorii beneficjentów, rodzaju kosztów; procedura naboru, karty oceny: zgodności z LSR oraz oceny operacji według lokalnych kryteriów
  • 14.45 – 15.00 – przerwa kawowa;
  • 15.00 – 16.30 – omówienie formularza wzoru wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągniecia celów tej osi;
  • 16.30 – 18.00 – studium przypadku – wypełnienie przykładowego wniosku; indywidualne pytania i konsultacje 

Serdecznie zapraszamy