Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Walne zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. -€“ 18 lipca 2012, Biuro Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4

  • print

Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr Z/IV/06/12 z dnia 09 lipca 2012 roku zapraszamy Państwa na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. - Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniu 18 lipca (środa) o godzinie 16.30 w Biurze Stowarzyszenia do Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4 (budynek Dworku Myśliwskiego).


 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W.:

 

1.    Otwarcie posiedzenia, wybór przewodniczącego Zebrania.

2.    Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, tj. z dn. 22 marca 2012

3.    Przyjęcie Uchwał w sprawach:

a)   Przyjęcia projektu zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi

b)   Udzielenia pożyczki finansowej dla Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi

4.    Wolne wnioski

5.    Zamknięcie Zebrania.

 

W przypadku braku qworum w pierwszym terminie, zgodnie § 15 pkt. 4 Statutu Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin Zebrania na godzinę 17.30.

 

Przypominamy o obowiązku, zgodnie z § 11 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia, opłacenia składek członkowskich oraz o czynnym braniu udziału w Zebraniach Członków Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W.