Jesteś tutaj: Strona główna » Perspektywy Finansowe » 2007-2013 » Funkcjonowanie biura i aktywizacja
  • Złożenie wniosku o płatność do 31 marca 2015 roku w ramach działania „Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”

  • print
Z uwagi na zbliżający się koniec realizacji PROW 2007-2013 Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. przypomina Beneficjentom, że zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2015r
Z uwagi na zbliżający się koniec realizacji PROW 2007-2013 Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. przypomina Beneficjentom, którzy realizują jeszcze operacje z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dotyczy to wniosków z „Małych projektów”), iż zgodnie z § 34 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomoc jest przyznawana, jeżeli zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2015r. Termin ten jest terminem ostatecznym i nie ma możliwości jego przedłużenia. W przypadku pytań dotyczących wypełnienia wniosku o płatność prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia codziennie w godzinach 08.00 – 16.00. pod numerem telefonu: 85 650 51 04.