PROJEKT WSPÓŁPRACY „LOKALNE I TRADYCYJNE RECEPTURY” AKR. „LITR”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja pn. ” Lokalne i Tradycyjne Receptury” realizowana będzie w partnerstwie 2 Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi  i 1 Lokalnej Grupy Działania z Litwy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania TRAKU VVG

Celem projektu współpracy jest podniesienie atrakcyjności obszarów LGD będących partnerami projektu współpracy oraz zwiększenie wiedzy partnerów i mieszkańców terenów realizacji LSR na temat rozwoju obszarów, identyfikacji i promocji produktu lokalnego w oparciu o lokalne zasoby poprzez organizację wizyty studyjnej, organizację warsztatów oraz konkursu kulinarnego.

Projekt jest realizowany w okresie 01.10.2022-31.12.2022

Przewidywane wyniki operacji: Liczba szkoleń: 1; Liczba warsztatów: 1 ;Liczba osób przeszkolonych: 25; Liczba zrealizowanych projektów współpracy: 1; Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy: 2;

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  • Organizacja wizyty studyjnej;
  • Organizacja warsztatów kulinarnych;
  • Organizacja szkolenia;
  • Zakup gadżetów promocyjnych;

Umowa projektu współpracy „Lokalne i Tradycyjne Receptury”