Wizyta studyjna w Grecji 15-19 sierpnia 2021r.

Uwaga: W dniu 12.07.2021r. z uwagi na wyczerpanie miejsc rekrutacja uczestników została zakończona.

Sekretariat Regionalny KSOW oraz LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W.- Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” zapraszają na  wizytę studyjną w Grecji w dniach 15-19 sierpnia 2021 r. pn.  „Wymiana wiedzy i doświadczeń – siłą LGD – wyjazd studyjny”

Niniejszy projekt jest realizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020. Projekt ma na celu  organizację wizyty studyjnej do Grecji i przybliżenie jej uczestnikom bogatych doświadczeń lokalnych grup działania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich. Nawiązanie współpracy podlaskich LGD z greckimi oraz planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego poprzez  zapoznanie z projektami dotyczącymi rozwoju turystyki opartej na walorach przyrody,  dziedzictwie kulturowym, produkcie lokalnym.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Grupę docelową operacji stanowią: pracownicy biur oraz członkowie LGD z województwa podlaskiego i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Do udziału w projekcie zakwalifikowane zostaną łącznie 24 osoby. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy oraz ramowy program znajdują się w załączeniu .

UWAGA : w projekcie mogą wziąć udział :

–  osoby w pełni zaszczepione szczepionką przeciw Covid -19 tzn.przyjęły pełen cykl szczepienia. Od ostatniej dawki szczepionki do dnia wylotu musi upłynąć co najmniej 14 dni. Należy posiadać świadectwo szczepienia(w j. angielskim i/lub greckim)  wydane przez uprawniony organ publiczny;

– osoby, które przeszły zakażenie Covid-19, które posiadają pozytywny wyniku testu PCR lub antygenowego wykonanego w okresie 2-9 miesięcy przed planowanym wjazdem. Oryginalny wynik musi być wydany w jednym z języków: grecki, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski.

Kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za organizację:

LGD Stowarzyszenie N.A.R.E.W. ul. Lipowa 4, 18-106 Turośń Kościelna,

tel. 601 890 186; 85 650 51 04 ; b.jonio@stowarzyszenienarew.org.pl

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzania strony internetowej ksow.pl.

Formularz zgłoszeniowy

Ramowy program