Wsparcie przygotowawcze 2014-2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 29 grudnia 2015r

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 29 grudnia 2015r

  Zgodnie z Uchwałą nr Z/IX/05/15 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie terminu zwołania posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz jego porządku, zapraszamy członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi...

Mobilny punkt konsultacyjny – 14 – 16 grudnia 2015r

Mobilny punkt konsultacyjny – 14 – 16 grudnia 2015r

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do mobilnego punktu konsultacyjnego, w ramach którego będzie można dokonać oceny zasad wyboru operacji i kryteriów za lata 2007-2013 i wnieść rekomendacje dotyczące tego zakresu  w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W. na lata...

Zakończenie zbierania danych ankietowych

Zakończenie zbierania danych ankietowych

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2015 r. zostały zamknięte Internetowe sondaże konsultacyjne umieszczone na stronie interentowej Stowarzyszenia dotyczące: „Diagnozy i analizy SWOT” (uzyskano 74 odpowiedzi) oraz „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR” (uzyskano 104 odpowiedzi, w tym 45 od osób z grup defaworyzowanych). Pozyskane w ten sposób...

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na konsultacje otwarte dt. przygotowanej wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego, będącego elementem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Powyższy dokument uwzględnia uwagi zebrane w procesie partycypacji etapu „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR”....

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na konsultacje otwarte dt. przygotowanej wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego, będącego elementem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Powyższy dokument uwzględnia uwagi zebrane w procesie partycypacji etapu „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR”....

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na konsultacje otwarte dt. przygotowanej wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego, będącego elementem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.   Powyższy dokument uwzględnia uwagi zebrane w procesie partycypacji etapu „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji...

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER – 28-29.10.2015 – Kiermusy

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER – 28-29.10.2015 – Kiermusy

W dniach 28-29 października 2015 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego zorganizowali „Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER”. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Spotkanie miało na celu...

Przeniesienie dni otwarcia Biuro do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniach 28 i 29 października 2015r.

Przeniesienie dni otwarcia Biuro do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniach 28 i 29 października 2015r.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. informuje, iż w związku z udziałem pracowników Biura w „Spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym dla beneficjentów LEADER” w dniach 28 i 29 października 2015 r. (środa i czwartek) zostały przeniesione dni otwarcia Biura Stowarzyszenia w celu prowadzenia konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Zmiany organizacyjne...

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 października 2015 roku.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 października 2015 roku.

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. informuje, iż na podstawie § 4 ust. 2 i 3 „Regulaminu Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” został sporządzony protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się 13 października 2015r (wtorek). Protokół jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym w...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 13 października 2015r. (wtorek) godz. 15.00 – sala Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 13 października 2015r. (wtorek) godz. 15.00 – sala Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach

W dniu 13 października 2015r (wtorek) o godzinie 15.00. w sali Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Obrady rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia – P. Urszula Jabłońska, następnie na prowadzącego Zebrania wybrany został Wiceprezes Zarządu, Pan Ryszard Modzelewski – Dyrektor Narwiańskiego...