Wsparcie przygotowawcze 2014-2020

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 29 grudnia 2015r

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 29 grudnia 2015r

  Zgodnie z Uchwałą nr Z/IX/05/15 Zarządu Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi z dnia 09 grudnia 2015 roku w sprawie terminu zwołania posiedzenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi oraz jego porządku, zapraszamy członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi… Kontynuuj czytanie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 29 grudnia 2015r

Mobilny punkt konsultacyjny – 14 – 16 grudnia 2015r

Mobilny punkt konsultacyjny – 14 – 16 grudnia 2015r

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do mobilnego punktu konsultacyjnego, w ramach którego będzie można dokonać oceny zasad wyboru operacji i kryteriów za lata 2007-2013 i wnieść rekomendacje dotyczące tego zakresu  w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD N.A.R.E.W. na lata… Kontynuuj czytanie Mobilny punkt konsultacyjny – 14 – 16 grudnia 2015r

Zakończenie zbierania danych ankietowych

Zakończenie zbierania danych ankietowych

Informujemy, iż w dniu 30 listopada 2015 r. zostały zamknięte Internetowe sondaże konsultacyjne umieszczone na stronie interentowej Stowarzyszenia dotyczące: „Diagnozy i analizy SWOT” (uzyskano 74 odpowiedzi) oraz „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR” (uzyskano 104 odpowiedzi, w tym 45 od osób z grup defaworyzowanych). Pozyskane w ten sposób… Kontynuuj czytanie Zakończenie zbierania danych ankietowych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na konsultacje otwarte dt. przygotowanej wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego, będącego elementem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Powyższy dokument uwzględnia uwagi zebrane w procesie partycypacji etapu „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR”.… Kontynuuj czytanie Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na konsultacje otwarte dt. przygotowanej wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego, będącego elementem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Powyższy dokument uwzględnia uwagi zebrane w procesie partycypacji etapu „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR”.… Kontynuuj czytanie Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi serdecznie zaprasza mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na konsultacje otwarte dt. przygotowanej wstępnej wersji Planu Komunikacyjnego, będącego elementem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.   Powyższy dokument uwzględnia uwagi zebrane w procesie partycypacji etapu „Przygotowanie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji… Kontynuuj czytanie Wstępna wersja Planu Komunikacyjnego LGD N.A.R.E.W. dostępna do otwartych konsultacji społecznych

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER – 28-29.10.2015 – Kiermusy

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER – 28-29.10.2015 – Kiermusy

W dniach 28-29 października 2015 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim oraz Stowarzyszenie N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego zorganizowali „Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER”. W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z województwa podlaskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Spotkanie miało na celu… Kontynuuj czytanie Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla beneficjentów LEADER – 28-29.10.2015 – Kiermusy

Przeniesienie dni otwarcia Biuro do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniach 28 i 29 października 2015r.

Przeniesienie dni otwarcia Biuro do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniach 28 i 29 października 2015r.

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. informuje, iż w związku z udziałem pracowników Biura w „Spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym dla beneficjentów LEADER” w dniach 28 i 29 października 2015 r. (środa i czwartek) zostały przeniesione dni otwarcia Biura Stowarzyszenia w celu prowadzenia konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Zmiany organizacyjne… Kontynuuj czytanie Przeniesienie dni otwarcia Biuro do konsultacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w dniach 28 i 29 października 2015r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 października 2015 roku.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 października 2015 roku.

Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. informuje, iż na podstawie § 4 ust. 2 i 3 „Regulaminu Pracy Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi” został sporządzony protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W., które odbyło się 13 października 2015r (wtorek). Protokół jest dostępny do wglądu wszystkim zainteresowanym w… Kontynuuj czytanie Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. z dnia 13 października 2015 roku.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 13 października 2015r. (wtorek) godz. 15.00 – sala Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 13 października 2015r. (wtorek) godz. 15.00 – sala Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach

W dniu 13 października 2015r (wtorek) o godzinie 15.00. w sali Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Obrady rozpoczęła Prezes Stowarzyszenia – P. Urszula Jabłońska, następnie na prowadzącego Zebrania wybrany został Wiceprezes Zarządu, Pan Ryszard Modzelewski – Dyrektor Narwiańskiego… Kontynuuj czytanie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – 13 października 2015r. (wtorek) godz. 15.00 – sala Ośrodka Przedsiębiorczości w Łapach