Aktualności

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Informujemy, iż w sprawie sprecyzowania zapisów w załączniku Nr 1 do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji w Stowarzyszeniu N.A.R.E.W., niniejszym informujemy iż spójnik „i” w definicji grup defaworyzowanych opisanych w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W., użyty został jako łącznik wyrażeń wewnątrz zdania pojedynczego, ponieważ definicja...

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA N.A.R.E.W. – NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI

Szanowni Państwo,zwracamy się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie proponowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia N.A.R.E.W. – Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi.Wszelkie uwagi prosimy przesyłać drogą mailową na adres: biuro@stowarzyszenienarew.org.pl do dnia 30.11.2016 r. do godziny 15:30. Załączniki: Proponowane zmiany LSR

Spotkanie informacyjne pt. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”

17 listopada 2016r., godz. 11.00 w sali konferencyjnej Inkubatora Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22a odbędzie się bezpłatne spotkanie informacyjne pt. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców”. Załączniki: Program

DORADZTWO

Informujemy, iż na 5 dni robocze przed zakończeniem każdego naboru wniosków o udzielenie wsparcia, Biuro Stowarzyszenia N.A.R.E.W. nie udziela doradztwa indywidualnego w zakresie danego naboru. Ponad to informujemy, iż osoby chcące skorzystać z doradztwa, które nie są uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, zobowiązane są do przedstawienia odpowiedniego upoważnienia.

Szkolenia z zakresu podejmowania i rozwoju przedsiębiorczości

Podczas szkolenia omówione zostaną ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej w ramach planowanych naborów przez Stowarzyszenie N.A.R.E.W na działania podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. UWAGA: Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o przygotowania wydruku wniosku i biznesplanu, które dostępne są na stronie:http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html W szczególności zapraszamy: przedsiębiorców lub osoby planujące rozpocząć działalność gospodarczą.

Targi Gastronomiczne i LGD – Kulinarne Smaki Tradycji (27-29.10.2016)

W dniach 27-29 października 2016 roku Stowarzyszenie N.A.R.E.W. bierze udział w Targach Gastronomicznych i LGD – Kulinarne Smaki Tradycji (www.warsawgastroshow.pl). Targi Gastronomiczne Warsaw Gastro Show będą odbywać się w Nadarzynie k. Warszawy, to miejsce nie tylko kontaktów biznesowych, lecz również centrum promowania tradycji i polskich produktów.Turystyka kulinarna jest jednym z...

Formularze wniosków z PROW 2014-2020

tj. na stronie pod adresem:http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html formularze wniosków i biznesplanów, umów oraz wniosków o płatność (wraz z instrukcjami) dla konkursów finansowanych z PROW 2014-2020:1). Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej2). Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej3). Operacje...

Spotkanie informacyjne pt.: „Dotacje na założenie działalności gospodarczej”

Jednym z prelegentów będzie pracownik biura Stowarzyszenia N.A.R.E.W., który przedstawi założenia Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie dofinansowania podejmowania działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz odpowie na Państwa pytania. Serdecznie zapraszamy.