Wniosek o zaliczkę dla Beneficjentów następujacych działań finansowanych z PROW 2007 – 2013: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 311 Różnicowanie w kierunki działalności nierolniczej, 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 413 Wdrażanie lokalnych…

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej, od 10 maja br. istnieje możliwość ubiegania się o…

W dniach 09 – 10 maja 2010 roku Prezes Stowarzyszenia, Pan Andrzej Jurczak oraz Koordynator Projektu, Pani Monika A. Dzielnik uczestniczyli w 1. Transnarodowym Warsztacie Grup Lokalnych w Grune Weise (Spreewald – Niemcy). W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele LAG…

STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W. NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI zaprasza mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż Turośń Kościelna, Tykocin i Wyszki na bezpłatne indywidualne konsultacje z zakresu działań STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W. NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI zaprasza mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy,…

Folder turystyczny Stowarzyszenia NAREW The N.A.R.E.W. Association Tousrist Guidebook Reiseprospekt des Vereins N.A.R.E.W.  

  II nabór 2014 małe projekty lista ocenionych operacji I nabór 2014 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lista ocenionych operacji III nabór 2013 tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lista ocenionych operacji II nabór 2013 małe projekty lista ocenionych operacji I nabór 2013…

Zarząd Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007…

Zarząd Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007…

Stowarzyszenie N.A.R.E.W. zaprasza mieszkańców gmin do udziału w bepłatnych spotkaniach aktywizująco – szkoleniowych na temat wypełniania wniosków o dofinansowanie z działań STOWARZYSZENIE N.A.R.E.W. NARWIAŃSKA AKCJA ROZWOJU EKONOMICZNEGO WSI zaprasza mieszkańców gmin: Choroszcz, Kobylin-Borzymy, Łapy, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin…

Informujemy, iż w dniu 29 kwietnia 2010 (czwartek) w siedzibie Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej, ul. Lipowa 4, o godzinie 10.00 rozpocznie się spotkanie Rady Stowarzyszenia N.A.R.E.W., w związku z zakończeniem naboru wniosków na działania z zakresu: „Odnowa wsi” i „Małe…