Aktualności

VI Podlaskie Targi Turystyczne: 18 – 20 marzec 2011

W dniach 18-20 marca 2011 roku nasze Stowarzyszenie wzięło udział w VI Podlaskich Targach Turystycznych odbywających się w Białymstoku w Hali Sportowej przy ul. Świerkowej 20 A. Podlaskie Targi Turystyczne to największa i kompleksowa impreza o charakterze turystycznym w północno – wschodniej części Polski W dniach 18-20 marca 2011 roku...

Szkolenie p.t. „Tworzenie i promocja produktu lokalnego” – 24 marca 2011.

Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie osoby zainteresowane stworzeniem produktu lokalnego i/lub wypromowaniem własnego, na bezpłatne szkolenie p.t. „Tworzenie i promocja produktu lokalnego” Zapraszamy wszystkich chętnych, a szczególnie osoby zainteresowane stworzeniem produktu lokalnego i/lub wypromowaniem własnego, na bezpłatne szkolenie p.t. „Tworzenie i promocja produktu lokalnego”, które odbędzie się: w dniu 24...

Lista ocenionych operacji – nabór I 2010 „Małe projekty”

Dnia 23.02.2011 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w pierwszym konkursie za rok 2011 (NAREW/MP/I/2011) w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla działania: „Małe projekty”Dnia 23.02.2011 Rada Stowarzyszenia N.A.R.E.W. dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w pierwszym konkursie za rok 2011 (NAREW/MP/I/2011) w...

Bezpłatne szkolenia dla rolników

Projekt skierowany jest do rolników ubezpieczonych w KRUS lub domowników rolników, spełniających łącznie wskazane warunki   ZAPRASZAMY ROLNIKÓW ORAZ DOMOWNIKÓW ROLNIKÓW Z WOJ. PODLASKIEGO NA BEZPŁATNE SZKOLENIA PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ I KANCELARYJNEJ SEKRETARKA/ASYSTENTKA Z OBSŁUGĄ BAZ DANYCH PRACOWNIK BIUROWY Z OBSŁUGĄ KADROWĄ PRZEDSIĘBIORSTW OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA ZAKŁADANIE I PROWADZENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI...

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 09 luty 2011

W dniu 09 lutego 2011 w siedzibie Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Narwiańska Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi. Członkowie Stowarzyszenia przyjęli roczne sprawozdanie z działalności Zarządu w 2010, zatwierdzili sprawozdanie finansowe za 2010 rok, uchwalono budżet na 2011 rok oraz zostało udzielone absolutorium ustępującemu Zarządowi....

Informacje dla beneficjentów

Informujemy, iż Beneficjenci Małych Projektów, a szczególnie osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje, zgodnie z instrukcją do wniosku o przyznanie pomocy (pkt 17) umową o przyznanie pomocy oraz przepisami rozporządzenia, koszty kwalifikowane muszą być poniesione w formie rozliczenia pieniężnego Informujemy, iż Beneficjenci Małych Projektów, a szczególnie osoby fizyczne, stowarzyszenia i fundacje,...

Szkolenia

Bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi programu MS Excel – 07 luty 2011 Bezpłatne szkolenia z zakresu wypełniania wniosków z „Małych projektów” – 02 i 03 luty 2011

Bezpłatne szkolenia z zakresu obsługi programu MS Excel – 07 luty 2011

Zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu MS Excel w oparciu o wniosek z „Małych projektów”, które odbędzie się: Zapraszamy wszystkich mieszkańców gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia na bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi programu MS Excel w oparciu o wniosek z „Małych...